Kuulmisnõustamine

REGISTREERU KUULMISNÕUSTAMISELE:

MÄRJAMAA VALLA ELANIKELE (alates jaanuar 2023 aastast)

Mis on kuulmisnõustamine?

Kuulmisnõustamine on kuulmispuudega inimeste ning nende pereliikmete ja teiste kuulmisprobleemidega kokku puutuvate inimeste nõustamine.

Kes on kuulmisnõustaja?

Kuulmisnõustaja on oma ala spetsialist kelle töö eesmärk on vähendada haigustest, õnnetustest ja muudest olukordadest põhjustatud kuulmislanguse tagajärjel väljenduvaid kõrval- ja järelmõjusid. Kuulmisnõustaja aitab kuulmispuudega inimestel, nende pereliikmetel ja teistel kuulmisprobleemidega kokku puutuvatel inimestel mõista nõustatava hetkeolukorda ja leida lahendusi. Oluline on nõustatava igakülgne toetamine eesmärgiga parandada tema toimetulekut ühiskonnas.
Kuulmisnõustaja tegeleb inimeste erinevate kuulmisalaste probleemidega, kasutades nõustamistehnikaid ning oma erialaspetsiifilisi teadmisi. Kuulmisnõustaja teeb koostööd teiste erialade esindajatega ning kliendivõrgustiku liikmetega.

Kuulmisnõustaja kompetentsideks on:

 • tuvastada kuulmislangus, kuulmisjääk. (Teha kuulmiskriininguid e. kuulmismõõtmisi)
 • abistada klienti kuidas kuulmislangusega toime tulla, tutvustab milliseid abivahendeid on olemas, kuidas neid hankida.
 • suhelda vajadusel sotsiaaltöötajate, kõrvaarstide, kuulmiskeskuste jt asutustega, kellest oleneb kliendi heaolu;
 • suhelda vajadusel kuulmispuudega inimeste pereliikmetega ja võrgustikuga (naabrid, tuttavad, õppeasutus, töökoht, sõbrad, eraldi elavad pereliikmed jt);
 • abistada klienti olemasolevate kuulmisabivahenditega, teostab vajadusel kuulmisabivahendite esmast hooldust – fikseerib vead suunab remondihooldusesse.
 • müüa erinevaid kuuldeaparaatide kulutarvikuid (otsakuid) ja patareisid; 
 • jagab või laenutab kuulmisalaseid brošüüre;
 • annab nõu kuulmislangusega inimese eluruumide kohandamise suhtes, suunab klienti leidma vastavaid spetsialiste;
 • teeb võimalusel ka kodu- ja haiglakülastusi (eriti eakate vaegkuuljate puhul, kel pole jaksu kohapeale tulla);
 • laenutab võimalusel ja äärmise vajaduse korral kuulmisabivahendeid, seniks kuni vaegkuulja kuuldeaparaat on paranduses;
 • annab infot kohaliku vaegkuuljate ühingu tegemistest, üritustest, võtab vastu liitumisavaldusi ühinguga liitumiseks.